Bij robotlassen kan door lange inschakelduur een hoge stofbelasting ontstaan. Daardoor is het lastig de lasrook onder de wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3 te houden. Naast de robot afzuiging voor kleine las- en snijrobots, ontwikkelde Lemtech Lucht- en Milieutechniek speciaal een effectieve robot afzuiging voor het zwaardere segment van grote lasrobots.

Robot afzuiging deel van innovatie

Net als in andere sectoren wordt ook op het gebied van lasprocessen veel geïnvesteerd in automatisering en verbetering van het lasproces. Steeds vaker wordt voor lasrobots gekozen. Het is daarbij cruciaal dat de robot afzuiging goed geregeld is en robot afzuiging leidt juist bij de grotere robots tot problemen.

Problemen met robot afzuiging

Het lasgebied bij grote robots is vaak te hoog en te groot en de producten worden meestal ook met een kraan in- en uitgeladen. De lasrook van de robot verplaatst echter een grote hoeveelheid lasrook door de werkplaats en het is dan lastig om de concentratie lasrook onder de wettelijke norm van 1 mg/m3 te houden. Vaak moet er dan gebruik gemaakt worden van ruimtelijke ventilatie met grote units.

Ook op dit gebied zijn er door Lemtech systemen ontwikkeld om robotafzuiging toch bij de bron aan te pakken

Robot afzuiging bij de bron voor grote lasrobots

Samen met Hitachi ontwikkelde Lemtech Lucht- en milieutechniek een bronafzuiging voor grote robots. Bij deze totaaloplossing voor robot afzuiging wordt de werkruimte beter afgeschermd. Daarnaast is er een overkapping waarmee bronafzuiging wordt gerealiseerd die maar voor een gedeelte over de robot hangt, zodat de robot afzuiging ruimte overlaat voor de kranen om hun werk te doen. Binnen de afgeschermde werkruimte komt er een ruimtelijke ventilatie, die middels een push/pull systeem de lasrook als het ware onder de overkapping terugdringt. Deze vorm van robotafzuiging geeft een gegarandeerd rendement van >90%.

Wij vertrouwen erop dat u in ons de juiste partner vindt.

Wij geven u graag persoonlijk advies:    +31-(072)-5323710lemtech-arrow