Geschreven door Jacquelien van der Lem. 

‘Gisteren, 30 juni 2016, verscheen in de media dat Europa toch een akkoord heeft gesloten over schonere lucht. De EU-landen beloven middels dit akkoord hun nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen als ammoniak, stikstof en fijnstof te verlagen. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen zou dan in 2039 gehalveerd moeten zijn. Naar een schatting van de Europese Commissie ligt het aantal vroegtijdige sterfgevallen nu op 400.000.

Op dit moment zijn er tien landen die niet voldoen aan de gestelde milieunorm; Nederland is er daar één van. Concreet betekent dit akkoord dat het bedrijfsleven nieuwe richtlijnen gaat krijgen voor het verminderen van zwaveldioxide, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, ammoniak en fijnstof.

Als voorstander voor schone lucht sta ik positief tegenover de uitkomst van dit akkoord, waarbij we de juiste balans tussen ondernemen en gezondheid natuurlijk goed in de gaten gehouden moet worden. Wel ben ik van mening dat luchtvervuiling te allen tijde op de agenda van EU dient te staan; de opwarming van de aarde houdt hier namelijk ook geen rekening mee.

Staat schone lucht dan wel permanent op de agenda van bedrijven? Voor wat betreft de metaalsector kan ik uit eigen ervaring stellen dat we op de goede weg zijn. In Nederland zijn er steeds meer bedrijven die investeren in een gezonde werkomgeving. Men ziet ook dat deze investering bijdraagt tot een hoge productie en tevredenheid. Daarnaast voelen steeds meer ondernemers ook de morele plicht om een actieve bijdrage te leveren aan een schoon werk- en leefmilieu.

In Belgie ligt dit vooralsnog anders. Hier moet nog een forse inhaalslag gemaakt worden, maar ook daar merken wij dat er een omslagpunt is en bedrijven inzien dat dit niet zo langer kan. Fabriekshallen die minder dan 25 meter zicht hebben door lasrook of slijpstof maken wij daar nog veel mee. Daarnaast gaat als ze al ventileren, veel ongefilterd naar buiten.’

Jacquelien van der Lem_2

Jacquelien van der Lem is oprichter/eigenaar van Lemtech BV. Zestien jaar geleden is ze met haar bedrijf begonnen omdat ze vond dat er geen goede oplossingen waren voor lasrookafzuigingen in de werkplaatsen van metaalbedrijven. Aangezien Jacquelien zelf jarenlang in de lastechniek heeft gewerkt als European Welding Technician, wist ze dat dit gezonder kon en vooral ook moest. In haar wekelijkse column geeft Jacquelien haar visie en mening over een actualiteit die gerelateerd is aan haar dagelijkse werkzaamheden in de wereld van ruw metaal, vlambogen en schone lucht.

Bron: ANP/Nu.nl www.nu.nl/klimaat/4286198/europa-sluit-toch-akkoord-schonere-lucht.html