Geschreven door Jacquelien van der Lem.

De metaalproductenindustrie profiteert in 2016 tot op heden van de investeringsbereidheid bij bedrijven, de exportgroei en de verbeterde bouwconjunctuur. Banken verwachten dat de productie dit jaar met circa 2% zal toenemen. Er is nog wel sprake van overcapaciteit, zeker als het gaat om minder complexe metaalbewerkingen. De prijzen zullen daardoor in 2016 onverminderd onder druk staan. De diversiteit in de metaalproductenindustrie is echter groot. Van belang zijn het sentiment in de eindmarkt die bediend wordt en de manier waarop de ondernemer keuzes maakt ten aanzien van zijn productenrange én te bedienen klantenkring.

Op middenlange termijn zie ik snelle ontwikkeling in technologieën – zoals, robotica en het online verzorgen van de complete orderverwerking – vraagt om een nieuwe blik op het verdienmodel. Zo worden intelligente ICT-oplossingen in de communicatie met de klant steeds vaker toegepast. Ook het ontwikkelen en vermarkten van specifieke kennis (met daarbij behorende specifieke vaardigheden van medewerkers binnen het bedrijf) is cruciaal om (strategisch) toeleverancier te blijven of te worden. Afnemers in business-to-businessmarkten vragen steeds meer meedenk- en ontwikkelingscapaciteit. Wie enkel eenvoudige bewerkingen levert, heeft een minder sterke positie in de keten.

Export naar landen als Duitsland en België is kansrijk, doordat ook in deze landen steeds meer uitbesteed wordt aan toeleveranciers. Export is een enorme uitdaging voor veel MKB-bedrijven in de metaalproductenindustrie. 85% van de bedrijven heeft namelijk niet meer dan tien werknemers in dienst. Samenwerking met collega-bedrijven en/of indirecte export via grote(re) Nederlandse afnemers kan dan oplossing bieden.

Trends die ik tegenkom bij mijn klanten klanten zijn, kortere doorlooptijden, toenemende vraag naar hoogwaardige en samengestelde producten, online communicatie, en 3d printing. De lage-loonlanden vormen nog steeds een bedreiging. Er zit wel groot verschil in de branche; dit heeft veel te maken welke eindmarkt er bediend word.

De bedrijven in de metaalproductenindustrie (MPI) zijn vaak actief als toeleverancier van bewerkingen, onderdelen en halffabricaten aan andere industriële bedrijven. Dit zijn zowel producenten van eindproducten als toeleveranciers. De branche kent een grote diversiteit aan ondernemingen, zowel qua grootte als qua toegepaste technieken in het productieproces.

Tot de metaalproductenindustrie behoren o.a. de volgende branches: verspaningsbedrijven, constructiebedrijven, smederijen, lasserijen, walserijen, oppervlaktebehandelingsbedrijven, forceerbedrijven, gereedschapindustrie, tankbouw, metalen ramen- en deurenindustrie. Het ondernemen in de metaalsector lijkt anno 2016 een stuk complexer geworden, echter bied de dynamiek ook nieuwe kansen wanneer daar op een slimme manier op ingespeeld wordt.

Goede week, Jacquelien

Jacquelien van der Lem_2
Jacquelien van der Lem is oprichter/eigenaar van Lemtech BV. Zestien jaar geleden is ze met haar bedrijf begonnen omdat ze vond dat er geen goede oplossingen waren voor lasrookafzuigingen in de werkplaatsen van metaalbedrijven. Aangezien Jacquelien zelf jarenlang in de lastechniek heeft gewerkt als European Welding Technician, wist ze dat dit gezonder kon en vooral ook moest. In haar wekelijkse column geeft Jacquelien haar visie en mening over een actualiteit die gerelateerd is aan haar dagelijkse werkzaamheden in de wereld van ruw metaal, vlambogen en schone lucht.